Om Röntgenutbildarna

Vi arbetar för att förbättra kunskapen om strålsäkerhet i alla verksamheter med joniserande strålning. Detta för att personal, allmänhet och patient ska känna sig trygga i verksamheter med röntgenstrålning.

Vill du veta mer om oss och vår verksamhet får du gärna läsa mer eller ta kontakt med oss direkt

Kontakta oss

Kunskap och kreativitet

Erfarenhet

Vi på Röntgenutbildarna har över 40 års erfarenhet av arbete med strålsäkerhet inom röntgendiagnostik. Detta ger oss stora möjligheter att kunna erbjuda våra kunder alla möjliga lösningar.

Pedagogik

Vi strävar efter att få en tydlighet och enkelhet i vårt arbete för att alla ska kunna ta till sig av de relativt komplicerade ämnena röntgenfysik och strålsäkerhet.

Inspiration

Vi gillar att utmana oss själva och försöker hela tiden hitta nya lösningar för att förenkla vardagen för de som arbetar med röntgenstrålning.Sjukhusfysiker

Sjukhusfysiker är ett legitimerat yrke och en legitimation utfärdas av Socialstyrelsen. Enligt SSM:s krav har en legitimerade sjukhusfysiker den kompetens som krävs för att verka som tillståndshaverens strålskyddsexpertfunktion. Inom sjukvård och tandvårdsverksamheter med röntgenstrålning måste det finnas en både en strålskyddsexpertfunktion och en så kallad strålningsfysikalisk ledningsfunktion i verksamheten.

SSMs krav säger också vad dessa funktioner ska svara för i röntgenverksamheter, det är utifrån dessa krav som vi har skapat vår verksamhet och de tjänster vi erbjuder.

Kontakta oss

Läs mer om oss på Röntgenutbildarna här nedan


Christer Kihlström

Leg.Sjukhusfysiker, Specialist enligt SSFF samt. Styrelseordförande

Christer Kihlström

Leg.Sjukhusfysiker, Specialist enligt SSFF samt. Styrelseordförande

17 års erfarenhet av strålsäkerhet inom röntgendiagnostik

Epost: fornamn@rontgenutbildarna.se
Tele: +46 (0)76 791 65 56

Sandro de Luelmo

Leg Sjukhusfysiker, ST-fysiker enligt SSFF samt. CEO

Sandro de Luelmo

Leg Sjukhusfysiker, ST-fysiker enligt SSFF samt. CEO

5 års erfarenhet som inspektör på SSM och 10 års erfarenhet av strålsäkerhet inom röntgendiagnostik

Epost: fornamn@rontgenutbildarna.se
Tele: +46 (0)73 647 50 45

Tony Segerdahl

Leg.Sjukhusfysiker, Specialist enligt SSFF

Tony Segderdahl

Leg.Sjukhusfysiker, Specialist enligt SSFF

14 års erfarenhet av strålsäkerhet inom röntgendiagnostik

Epost: fornamn@rontgenutbildarna.se
Tele: +46 (0)70 999 15 92

Rassul Yunussov

Leg Sjukhusfysiker, ST-fysiker

Rassul Yunussov

Leg Sjukhusfysiker, ST-fysiker

8 års erfarenhet av strålsäkerhet inom röntgendiagnostik och nuklearmedicin

Epost: fornamn@rontgenutbildarna.se
Tele: +46 (0)73 - 301 36 12

Vakans, tillsätts snart

Leg Sjukhusfysiker

X

Leg Sjukhusfysiker

X års erfarenhet

Epost: fornamn@rontgenutbildarna.se
Tele: +46 (0)X

Vakans, tillsätts snart

Leg Sjukhusfysiker

X

Leg Sjukhusfysiker

X års erfarenhet av strålsäkerhet inom röntgendiagnostik

Epost: fornamn@rontgenutbildarna.se
Tele: +46 (0)X

Vår vision

Vi har den kunskap som krävs och kan det mesta inom strålsäkerhet och strålskydd
Genom stort engagemang och ett brinnande intresse för strålsäkerhet hjälper vi verksamheter med röntgenstrålning att ge patienter, personal och allmänheten en så strålsäker miljö som möjligt
Med hårt arbete genomför vi strålsäkerhetsarbetet med stor noggrannhet och eftertanke

Utvärdering

Det viktigaste för oss är att våra kunder är nöjda, om ni är nöjda är vi nöjda.

Genomsnittligt betyg på kurser 84%
Genomsnittlig betyg webbutbildning 82%
Kundnöjdhet för övriga tjänster 93%

Vi erbjuder

Alla tänkbara strålsäkerhetstjänster för alla verksamheter som använder någon form av röntgenutrustning

Kontakta oss om du vill veta mer