Strålskyddstjänster

För att ni ska få en strålsäker verksamhet och att patienten ska känna sig så trygg som möjligt erbjuder vi alla verksamheter en rad olika typer av tjänster inom strålsäkerhet och strålskydd.

Vi kan strålsäkerhet och om den tjänst som du söker inte finns i utbudet nedan, ta kontakt med oss.

Kontakta oss

Tjänster inom strålsäkerhet

Funktionskontroll

Vi erbjuder verksamheter inom tandvård, veterinärmedicin, sjukvård och industri att genomföra funktionskontroll av alla typer av röntgenutrustningar. Vi utför de funktionskontroller som Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver om:

Leveranskontroll
Årlig funktionskontroll
Funktionskontroll efter service

Sjukhusfysiker inom CBCT

För tandvårdsverksamheter som ska köpa in en CBCT kan vi erbjuda att vara era sjukhusfysiker och strålningsfysikaliska ledningsfunktion. Vi erbjuder årliga avtal för att kravet på legitimerad sjukhusfysiker i din verksamhet ska vara uppfyllt. I avtalen ingår alltid följande regelbundna delar:

Framtagande av ledningssystem för strålsäkerhet
Funktionskontroll av CBCT:n
Utbildning i strålsäkerhet

Sjukhusfysikerpool

För er inom medicinska röntgenverksamheter erbjuder vi vår sjukhusfysikerpool som är en bemanningstjänst och innebär att ni kan anlita en sjukhusfysiker då ni behöver extra stöd.

Sjukhusfysiker-vikarie
Deltagare i projekt
För enstaka uppdrag
Vi skräddarsyr en lösning som passar just er

Strålskärmning av lokaler

Vi kan hjälpa er att ta reda på hur mycket strålskärmande material som krävs i er lokal, i många fall räcker det med lokalens väggar, golv, tak etc. och inget extra bly.

Kvalitetssäkring

För att verksamheten ska fungera strålsäkert krävs det från SSM att verksamheter med röntgenstrålning har rätt dokumentation. Vi kan hjälpa er med tex följande:

Ledningssystem för strålsäkerhet
Revision av strålsäkerheten i er verksamhet
Arbetsrutiner för ett strålsäkert arbete

Tillståndsansökan

Alla verksamheter som använder en röntgenutrustning behöver ha ett tillstånd från, eller göra en anmälan till, SSM för att få bedriva en röntgenverksamhet. Vi hjälper er att sammanställa all dokumentation som krävs för att komma igång med verksamheten och vi tar hand om all kontakt med SSM.


Strålskyddsexpert

Vi har den kompetens som kräv för att kunna vara strålskyddsexpert inom alla tillståndspliktiga verksamheter med röntgen och nuklearmedicin. Vi erbjuder årliga avtal för att kravet på strålskyddsexpert i din verksamhet ska vara uppfyllt. I avtalen har vi normalt inkluderat följande obligatoriska delar:

Att vara rådgivande i strålsäkerhetsfrågor
Funktionskontroll av utrustningen
Utbildning i strålsäkerhet

Övriga strålskyddstjänster

Utöver de vanligaste tjänsterna kan vi även hjälpa till med följande inom strålsäkerhet:

Optimering av röntgenbilder
Inköp av röntgenutrustning
Utvärdering av metoder
Anpassade utbildningar
Personalstråldoser
Patientstråldoser