Strålskyddsexpert

Vi är strålskyddsexperter och arbetar för att ni ska få en så strålsäker arbetsmiljö som möjligt. Vi erbjuder därför en rad olika tjänster inom strålsäkerhet och strålskydd.

Som strålskyddsexpert kan vi hjälpa till med allt inom strålsäkerhet, om den tjänst du söker inte finns i utbudet nedan kan du alltid ta kontakt med oss och fråga.

Kontakta oss

Strålskyddsexpertfunktion

Vi har den kompetens som krävs för att kunna vara strålskyddsexpertfunktion inom de flest tillståndspliktiga verksamheter.
Vi erbjuder årliga avtal för att kravet på strålskyddsexpertfunktion i din verksamhet ska vara uppfyllt. Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens krav ska strålskyddsexpertfunktionen vara rådfrågad kring strålsäkerhet. Om ni är intresserade av att veta mer om våra årliga avtal som er strålskyddsexpertfunktion, tveka inte att ta kontakt med oss via vårt kontaktformulär.
Vi finns naturligtvis även tillgängliga för att genomföra de arbetsuppgifter som kraven medför och dessa erbjuder vi även som separata strålskyddstjänster enligt nedan.

StrålskyddstjänsterSjukhusfysiker (för vissa verksamheter)

I vissa verksamheter krävs det att det finns en legitimerad sjukhusfysiker som kan inneha den strålningsfysikaliska ledningsfunktionen, detta utöver kravet på strålskyddsexpert. Vi erbjuder årliga avtal där vi är er legitimerade sjukhusfysiker och i dessa avtal ingår alltid följande obligatoriska delar:

Ett årligt möte om strålsäkerhet
Rutiner för strålsäkert arbete
Funktionskontroll av utrustningen
Utbildning i strålsäkerhetStrålskärmsberäkning

Vi kan hjälpa er att ta reda på hur mycket strålskärmande material som krävs i er lokal, i många fall räcker det med lokalens väggar, golv, tak etc. och inget extra bly.Tillståndsansökan

Alla verksamheter med strålning måste ha ett tillstånd från, eller göra en anmälan till, SSM för att få bedriva verksamheten. Vi hjälper er att sammanställa den dokumentation som krävs för att komma igång med verksamheten.
Funktionskontroll

Vi kan genomföra funktionskontroll av alla typer av röntgenutrustningar. Vi utför de funktionskontroller som Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver om:

Leveranskontroll
Årlig funktionskontroll
Funktionskontroll efter serviceKvalitetssäkring

För att verksamheten ska fungera strålsäkert krävs det från SSM att verksamheter med röntgenstrålning har rätt dokumentation. Vi kan hjälpa er med tex följande:

Ledningssystem för strålsäkerhet
Revision av strålsäkerheten i er verksamhet
Arbetsrutiner för ett strålsäkert arbeteÖvriga strålskyddstjänster

Utöver de vanligaste tjänsterna kan vi även hjälpa till med följande inom strålsäkerhet:

Optimering av röntgenbilder
Inköp av utrustning
Utvärdering av metoder
Anpassade utbildningar
Personalstråldoser
Patientstråldoser