Kursverksamhet

Kurserna riktar sig till all personal som arbetar med röntgenstrålning inom tandvård, sjukvård, veterinärmedicin och industri. Kurserna omfattar alla moment inom teoretisk och praktisk strålsäkerhet som SSM föreskriver om.


Anmäl dig till någon av våra populära kurser


Kurstillfällen

Om våra kurser

Kurserna genomförs i lugna och harmoniska konferenslokaler på Yasuragi vid Hasseludden i Stockholm

I kurserna ingår frukost, lunch, middag och fika samt entré till det japanska badet.

Middag och lunch serveras i den populära restaurangen som ligger i anslutning till den stora takterrassen med otrolig utsikt över Stockholms inlopp. Där serveras mat som är inspirerad av det moderna japanska köket.Kursutbud och anmälan


Tack för din anmälan.
Du kommer strax att få en bekräftelse via e-post.
Om du inte fått en bekräftelse inom 24 timmar, var vänlig kontakta oss.

Tillbaka

1. Välj område, kurs och ett kurstillfälle


Körkortskurs inom panoramaröntgen

Föreläsare:
Leg. sjukhusfysiker och odontologisk radiolog
Tidsåtgång:
2 dagar på Yasuragi plus 1 dag hemuppgift (totalt 3 dagar)
Pris:

12 500 kr (exkl. moms)

Plats:
Yasuragi
Kurstillfällen
Datum Välj kurs*
2024-09-12
2024-12-05
Denna kurs riktar sig till den som ska inneha den radiologiska ledningsfunktionen för en verksamhet med panoramaröntgen och för de som ska genomföra bildtagning med panoramaröntgen.

Strålsäkerhetsmyndighetens krav på radiologisk ledningsfunktion inom panoramaröntgen är att denne ska ha genomgått en särskild utbildning för panoramaröntgen. Detta syftar till att öka kompetensen främst inom strålsäkerhet men även inom diagnostik och handhavande. De nämner vidare att all personal i en röntgenverksamhet måste genomgå tre utbildningsmoment regelbundet för att kunna arbeta strålsäkert:

Metodutbildning

Handhavande

Strålsäkerhet

I kursen täcker vi in alla dessa utbildningsmoment vilka tillsammans kallas för ett körkort för panorama och efter avklarat kunskapstest kommer du få ett intyg som visar att du tillgodogjort dig dessa moment.
Kursen är lätt att tillgodogöra sig eftersom kursmaterialet är utvecklat med pedagogiken i fokus. Kursen hålls av legitimerade sjukhusfysiker och specialister inom odontologisk radiologi med hög kompetens i odontologisk röntgendiagnostik och strålsäkerhet. Kursen ger dig därför grundläggande kunskaper om:

Vad strålning är
Skador och risker med strålning
Strålsäkerhetsmyndighetens regelverk
Hur man arbetar strålsäkert
Anatomi i panoramabilden
Diagnostik med panoramaröntgen
Panoramabildtagning
Praktiska övningar och handhavande

CBCT-kurs

Föreläsare:
Leg. sjukhusfysiker och odontologisk radiolog
Tidsåtgång:
2 dagar på Yasuragi plus 1 dag hemuppgift (totalt 3 dagar)
Pris:

14 900 kr (exkl. moms)

Plats:
Yasuragi
Kurstillfällen
Datum Välj kurs*
2024-09-12
Denna kurs riktar sig till dem som har en CBCT-utrustning och som vill lära sig mer om diagnostik, strålsäkerhet och handhavande vid CBCT-undersökningar

Strålsäkerhetsmyndighetens krav på CBCT är att man har både en specialist inom odontologisk radiologi och en sjukhusfysiker kopplad till verksamheten. Följande utbildningsmoment krävs för att man ska få arbeta med en CBCT:

Metodutbildning

Handhavande

Strålsäkerhet

I kursen täcker vi in alla dessa utbildningsmoment och efter avklarat kunskapstest kommer du få ett intyg som visar att du tillgodogjort dig dessa moment.
Kursen är lätt att tillgodogöra sig eftersom kursmaterialet är utvecklat med pedagogiken i fokus. Kursen hålls av legitimerade sjukhusfysiker och specialister inom odontologisk radiologi med hög kompetens i odontologisk röntgendiagnostik och strålsäkerhet. Kursen ger dig därför grundläggande kunskaper om:

Vad strålning är
Skador och risker med strålning
Strålsäkerhetsmyndighetens regelverk
Hur man arbetar strålsäkert
Anatomi i CBCT-bilderna
Diagnostik med CBCT
Bildtagning med CBCT
Praktiska övningar och handhavande
Diagnostik, handhavande och strålsäkerhet inom intraoral röntgen (körkortskurs)

Föreläsare:
Leg. sjukhusfysiker och odontologisk radiolog
Tidsåtgång:
2 dagar (08:00 - 16:30)
Pris:

9 800 kr (exkl. moms)

Plats:
Yasuragi
Kurstillfällen
Datum Välj kurs*
2024-09-12
2024-12-05
Den obligatoriska utbildningen som riktar sig till alla som tar bilder med intraoral röntgen och behöver uppdatera sina kunskaper om diagnostik, projektionslära och strålsäkerhet.

Strålsäkerhetsmyndighetens krav nämner tre utbildningsmoment som all personal som arbetar med röntgen måste genomgå, oavsett vilken röntgenutrustning som en verksamhet innehar, därmed även för intraoral röntgen, dessa tre moment är:

Metodutbildning

Handhavande

Strålsäkerhet

I kursen täcker vi in alla dessa utbildningsmoment och det är dessa moment som ingår i ett körkort för intraoral röntgen som alla inom tandvård får i sin grundutbildning. Dessa utbildningsmoment är obligatoriska och måste repeteras regelbundet för att personalen ska kunna arbeta strålsäkert.
Kursen är lätt att tillgodogöra sig eftersom kursmaterialet är utvecklat med pedagogiken i fokus, kursen ger grundläggande kunskaper om:

Vad strålning är
Skador och risker med strålning
Strålsäkerhetsmyndighetens regelverk
Hur man arbetar strålsäkert
Anatomi i den intraorala röntgenbilden
Diagnostik med intraoral röntgen
Projektionslära och bildtagning inom intraoral röntgen
Praktiska övningar och handhavande


Strålsäkerhet inom dentalröntgen

Föreläsare:
Leg. sjukhusfysiker
Tidsåtgång:
1 dag (08:00 - 16:30)
Pris:

7 800 kr (exkl. moms)

Plats:
Yasuragi
Kurstillfällen
Datum Välj kurs*
2024-09-12
Denna kurs riktar sig till alla som tar bilder med intraoral röntgen inom tandvård och som måste gå den obligatoriska strålsäkerhetsutbildningen som SSM kravställer.Strålsäkerhetsmyndighetens krav nämner tre utbildningsmoment som all personal som arbetar med röntgen måste genomgå, dessa är:

Metodutbildning

Handhavande

Strålsäkerhet

Kursen går igenom hur du ska arbeta strålsäkert med intraoral röntgen samt ger dig de obligatoriska kunskaperna som Strålsäkerhetsmyndigheten kräver. Detta för att du ska kunna arbeta under goda strålskyddsförhållanden.
Kursen är lätt att tillgodogöra sig eftersom kursmaterialet är utvecklat med pedagogiken i fokus, kursen ger grundläggande kunskaper om:

Vad strålning är
Skador och risker med strålning
Strålsäkerhetsmyndighetens regelverk
Hur man arbetar strålsäkert
Hur olika röntgenutrustningar fungerar
Bildkvalitet och optimering inom intraoral röntgenKurs i SSMs nya regelverk inom odontologisk röntgendiagnostik

Föreläsare:
Leg. sjukhusfysiker
Tidsåtgång:
½ dag (8:30-12 alt. 13-16:30)
Pris:

4 300 kr (exkl. moms)

Plats:
Yasuragi
Kurstillfällen
Datum Välj kurs*
Prel 2024-09-12 em
Denna kurs riktar sig till all personal som arbetar med röntgenutrustningar inom tandvård.

Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag, förordning och nya föreskrifter från Strålsäkerhetsmyndigheten i kraft. I denna kurs går vi igenom följande delar:

Nya lagen, förordningen och föreskrifterna, hur ska dessa tolkas?

De vanligaste strålskyddsbegreppen

Strålning, skador, risker och hur man skyddar sig

Kursen är lätt att tillgodogöra sig eftersom kursmaterialet är utvecklat med pedagogiken i fokus. Kursen hålls av legitimerade sjukhusfysiker med hög kompetens i odontologisk röntgendiagnostik och strålsäkerhet.


Kurs i SSMs nya regelverk inom veterinärmedicinsk röntgendiagnostik

Föreläsare:
Leg. sjukhusfysiker
Tidsåtgång:
½ dag (8:30-12 alt. 13-16:30)
Pris:

4 300 kr (exkl. moms)

Plats:
Yasuragi
Kurstillfällen
Datum Välj kurs*
Prel 2024-09-12 fm
Denna kurs riktar sig till all personal som arbetar med röntgenutrustningar inom veterinärmedicin.


Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag, förordning och nya föreskrifter från Strålsäkerhetsmyndigheten i kraft. I denna kurs går vi igenom följande delar:

Nya lagen, förordningen och föreskrifterna, hur ska dessa tolkas?

De vanligaste strålskyddsbegreppen

Strålning, skador, risker och hur man skyddar sig

Kursen är lätt att tillgodogöra sig eftersom kursmaterialet är utvecklat med pedagogiken i fokus. Kursen hålls av legitimerade sjukhusfysiker med hög kompetens inom veterinärmedicinsk röntgendiagnostik och strålsäkerhet.Strålsäkerhet inom veterinärmedicin (Grundkurs)

Föreläsare:
Leg. sjukhusfysiker
Tidsåtgång:
1 dag (08:00 - 16:30)
Pris:

7 800 kr (exkl. moms)

Plats:
Yasuragi
Kurstillfällen
Datum Välj kurs*
2025-03-20
Denna kurs riktar sig till alla som arbetar med röntgen inom veterinärmedicin och måste få de obligatoriska kunskaper om strålsäkerhet som Strålsäkerhetsmyndigheten kräver.

Strålsäkerhetsmyndighetens krav nämner tre utbildningsmoment som all personal som arbetar med röntgen måste genomgå, dessa är:

Metodutbildning

Handhavande

Strålsäkerhet

Kursen går igenom hur du ska arbeta strålsäkert inom veterinärmedicin samt ger dig de obligatoriska kunskaperna som Strålsäkerhetsmyndigheten kräver. Detta för att du ska kunna arbeta under goda strålskyddsförhållanden.
Kursen är lätt att tillgodogöra sig eftersom kursmaterialet är utvecklat med pedagogiken i fokus, kursen ger grundläggande kunskaper om:

Vad strålning är
Skador och risker med strålning
Strålsäkerhetsmyndighetens regelverk
Hur man arbetar strålsäkert
Röntgenutrustningar och dess funktion
Bildkvalitet och optimering inom veterinärmedicin


Strålsäkerhet inom veterinärmedicin (Fördjupningskurs)

Föreläsare:
Leg. sjukhusfysiker
Tidsåtgång:
2 dagar (08:30 - 16:30)
Pris:

10 800 kr (exkl. moms)

Plats:
Yasuragi
Kurstillfällen
Datum Välj kurs*
2025-03-20
Denna kurs riktar sig till den som leder röntgenverksamheten inom veterinärmedicin eller den som har ett utökat ansvar i röntgenverksamheten.Strålsäkerhetsmyndighetens krav på den som leder verksamheten eller har ett utökat ansvar är högre än för övrig personal, följande moment måste den som leder verksamheten ha god kunskap om:

Strålsäkerhet

Röntgenteknik

Handhavande

Funktionskontroller

Arbetsmetoder och strålskddsåtgärder

I kursen täcker vi in alla dessa utbildningsmoment och efter godkänt resultat på kunskapstest kommer du få ett intyg som visar att du har tillgodogjort dig alla dessa moment.
Kursen är lätt att tillgodogöra sig eftersom kursmaterialet är utvecklat med pedagogiken i fokus, kursen ger grundläggande kunskaper om:

Vad strålning är
Skador och risker med strålning
Fördjupning i Strålsäkerhetsmyndighetens regelverk
Hur man arbetar strålsäkert
Röntgenutrustning och dess funktion
Bildkvalitet och optimering inom veterinärmedicin
Räkneexempel och övningar
Strålsäkerhet för radiologisk ledningsfunktion inom medicinsk röntgendiagnostik (RALF-kurs)

Föreläsare:
Leg. sjukhusfysiker och specialist radiolog
Tidsåtgång:
2 dagar (08:30 - 16:30)
Pris:

15 900 kr (exkl. moms)

Plats:
Yasuragi
Kurstillfällen
Datum Välj kurs*
2024-12-05
Denna kurs riktar sig till den som ska bli radiologisk ledningsfunktion (RALF eller RLF) inom sjukvård, för den som behöver uppdatera sina kunskaper i den rollen eller för övrig personal som arbetar med optimering i röntgenverksamheten

SSMs föreskrifter säger att:
Inom medicinska röntgendiagnostik ska den radiologiska ledningsfunktionen innehas av en legitimerad läkare med specialistkompetens inom radiologi. Inom intervention kan dock denne vara specialist inom annat relevant område.

Strålsäkerhetsmyndighetens krav säger också att den som innehar den radiologiska ledningsfunktionen för medicinska röntgenverksamheter ska ha fördjupande kunskaper om röntgenteknik och strålskydd. Den som innehar den radiologiska ledningsfunktionen ska:

ha ett övergripande ansvar för berättigandebedömningar
se till att bedömning av berättigande utförs
känna till samt aktivt påverka och optimera arbetsmetoder
svara för att personalen har tilltäcklig kompetens
se till att lämplig utrustning används
Kursen är lätt att tillgodogöra sig eftersom kursmaterialet är utvecklat med pedagogiken i fokus. Kursen hålls av engagerade och mycket kunniga föreläsare vilket gör att kursen ger fördjupande kunskaper om:

Vad strålning är samt vilka skador och risker som strålning kan medföra
Fördjupning i strålsäkerhetsmyndighetens regelverk
Hur man arbetar strålsäkert
Röntgenteknik och röntgenutrustningarnas funktion
MR-fysik och MR-kamerans funktion
Optimeringsarbete gällande bildkvalitet och stråldos
Utbildning för personal inom röntgendiagnostik
Praktiska övningar och kliniska fall

Efter godkänt resultat på kunskapstestet får du ett intyg som visar att du har tillgodogjort dig de moment som krävs för att bli radiologisk ledningsfunktion inom medicinska röntgenverksamheter.


Bildkvalitet, optimering och strålsäkerhet inom medicinska röntgenverksamheter

Föreläsare:
Leg. sjukhusfysiker
Tidsåtgång:
1 dag (08:30 - 16:30)
Pris:

8 900 kr (exkl. moms)

Plats:
Yasuragi
Kurstillfällen
Datum Välj kurs*
2024-12-05
Denna kurs riktar sig till all personal som arbetar med röntgendiagnostik och genomlysning inom sjukvården.


Strålsäkerhetsmyndighetens krav nämner tre utbildningsmoment som all personal måste genomgå, oavsett vilken röntgenutrustning som en verksamhet innehar, dessa är:

Metodutbildning

Handhavande

Strålsäkerhet och Strålsäkerhetsmyndighetens regelverk

I kursen täcker vi in alla dessa utbildningsområden
Kursen är lätt att tillgodogöra sig eftersom kursmaterialet är utvecklat med pedagogiken i fokus, kursen ger grundläggande kunskaper om:

Vad strålning är
Skador och risker med strålning
Strålsäkerhetsmyndighetens regelverk
Hur man arbetar strålsäkert
Röntgenutrustningar och teknik
Bildkvalitet och optimering
Strålsäkerhet inom radiografering - Arbetsledare

Föreläsare:
Leg. sjukhusfysiker
Tidsåtgång:
3 dagar (08:30 - 16:30)
Pris:

18 200 kr (exkl. moms)

Plats:
Yasuragi
Kurstillfällen
Datum Välj kurs*
2024-10-24
Denna kurs riktar sig till arbetsledare som arbetar med radiografering inom industri.

Strålsäkerhetsmyndighetens krav på utbildning inom radiografering är väldigt tydligt definierat och i allmänna råd specificeras de utbildningsmoment som alla arbetsledare måste genomgå för att få arbeta med radiografering, dessa är:

Fysikaliska grunder samt storheter och enheter

Växelverkan och biologiska effekter

Mätning och instrument samt praktiskt strålskydd

Strålsäkerhetsmyndighetens regelverk och kvalitetssytem

Räkneövningar och olyckssituationer

Appartkontroll och transportbestämmelser

I kursen täcker vi in alla dessa utbildningsmoment
Kursen är lätt att tillgodogöra sig eftersom kursmaterialet är utvecklat med pedagogiken i fokus, kursen ger grundläggande kunskaper om:

Vad strålning är och hur den beter sig
Skador och risker med strålning
Dosbegrepp, dosgränser och regelverk
Hur man arbetar strålsäkert
Radiograferingsutrustning och mätinstrument
Praktiska övningar och räkneexempel


Strålsäkerhet inom radiografering - Operatör

Föreläsare:
Leg. sjukhusfysiker
Tidsåtgång:
2 dagar (08:30 - 16:30)
Pris:

15 900 kr (exkl. moms)

Plats:
Yasuragi
Kurstillfällen
Datum Välj kurs*
2024-10-24
Denna kurs riktar sig till operatörer av radiograferingsutrustning inom industri.Strålsäkerhetsmyndighetens krav på utbildning inom radiografering är väldigt tydligt definierat och i allmänna råd specificeras de utbildningsmoment som alla operatörer måste genomgå för att få arbeta med radiografering, dessa är:

Fysikaliska grunder

Storheter och enheter

Växelverkan

Biologiska effekter

Mätning och instrument

Praktiskt strålskydd

I kursen täcker vi in alla dessa utbildningsmoment
Kursen är lätt att tillgodogöra sig eftersom kursmaterialet är utvecklat med pedagogiken i fokus, kursen ger grundläggande kunskaper om:

Vad strålning är och hur den beter sig
Skador och risker med strålning
Dosbegrepp, dosgränser och regelverk
Hur man arbetar strålsäkert
Radiograferingsutrustning och mätinstrument
Praktiska övningar och räkneexempel
Strålsäkerhet inom radiografering - Repetition

Föreläsare:
Leg. sjukhusfysiker
Tidsåtgång:
1 dag (08:30 - 16:30)
Pris:

11 500 kr (exkl. moms)

Plats:
Yasuragi
Kurstillfällen
Datum Välj kurs*
2024-10-24
Denna kurs riktar sig till operatörer och arbetsledare som arbetar med radiografering inom industri.

Strålsäkerhetsmyndighetens krav på utbildning inom radiografering är väldigt tydligt definierat och i allmänna råd specificeras att alla arbetsledare och operatörer måste repetera sina kunskaper inom strålsäkerhet för att få arbeta med radiografering, de moment som krävs att man repeterar är:

Fysikaliska grunder samt storheter och enheter

Växelverkan och biologiska effekter

Mätning och instrument samt praktiskt strålskydd

Strålsäkerhetsmyndighetens regelverk och kvalitetssytem

Räkneövningar och olyckssituationer

Appartkontroll och transportbestämmelser

I kursen täcker vi in alla dessa utbildningsmoment
Kursen är lätt att tillgodogöra sig eftersom kursmaterialet är utvecklat med pedagogiken i fokus, kursen ger grundläggande kunskaper om:

Vad strålning är och hur den beter sig
Skador och risker med strålning
Dosbegrepp, dosgränser och regelverk
Hur man arbetar strålsäkert
Radiograferingsutrustning och mätinstrument
Praktiska övningar och räkneexempel


Strålsäkerhet inom bagageröntgen

Föreläsare:
Leg. sjukhusfysiker
Tidsåtgång:
1 dag (08:30 - 16:30)
Pris:

11 500 kr (exkl. moms)

Plats:
Yasuragi
Kurstillfällen
Datum Välj kurs*
2024-10-24
Denna kurs riktar sig all personal som arbetar med bagageröntgen.Bagageröntgen klassas som sluten radiografering med en röntgenstrålkälla. Strålsäkerhetsmyndighetens krav på utbildning för personal som arbetar inom bagageröntgen är att all personal ska ha tillräcklig kompetens för att arbeta under goda strålskyddsförhållanden. Vår kurs går igenom de utbildningsmoment som gör att detta kan uppfyllas. Följande moment går vi igenom på kursen:

Vad strålning är och hur den beter sig
Skador och risker med strålning
Dosbegrepp, dosgränser och regelverk
Hur man arbetar strålsäkert
Radiograferingsutrustning och mätinstrument
Praktiska övningar och räkneexempel

Dessutom ska den som är arbetsledare ha kunskaper om:

Tillämpliga strålskyddsföreskrifter

Utrustningens handhavande

Förekommande arbetsmetoder

Åtgärder som bidrar till att hålla persondoserna så låga som rimligt möjligt

Kursen är lätt att tillgodogöra sig eftersom kursmaterialet är utvecklat med pedagogiken i fokus, kursen ger grundläggande kunskaper om:

I kursen täcker vi även in alla dessa utbildningsmoment
Strålsäkerhet med industriutrustningar

Föreläsare:
Leg. sjukhusfysiker
Tidsåtgång:
1 dag (08:30 - 16:30)
Pris:

11 500 kr (exkl. moms)

Plats:
Yasuragi
Kurstillfällen
Datum Välj kurs*
2024-10-24
Denna kurs riktar sig till all personal som arbetar med industriutrustningar med slutna strålkällor och röntgenrör, tex nivåvakter, fukthaltsmätare och densitetsmätare.

Strålsäkerhetsmyndighetens krav på utbildning inom industri med slutna strålkällor och röntgenrör säger att all personal ska få tillräcklig utbildning för att kunna arbeta strålsäkert. Vår kurs innehåller därför de grundläggande moment som gör att detta kan uppfyllas, dessa moment är:

Vad strålning är och hur den beter sig
Skador och risker med strålning
Dosbegrepp, dosgränser och regelverk
Hur man arbetar strålsäkert
Mätinstrument
Praktiska övningar och räkneexempel

Kursen är lätt att tillgodogöra sig eftersom kursmaterialet är utvecklat med pedagogiken i fokus.


2. Fyll i dina kontaktuppgifter

3. Hotell och övrig information

Hotellrum ingår inte i kurspriset och priset för hotellrum varierar beroende på säsong och plats men överstiger inte 2000 kr/natt/person (exkl moms). Om du väljer att boka hotellrum i samband med kursen godkänner du de allmänna villkoren för bokning av hotellrum

4. Godkänn villkoren och anmäl dig till kursen

* Obligatorisk information