Strålsäkerhet inom tandvård

För dig som arbetar inom tandvård kan vi erbjuda allt som Strålsäkerhetsmyndigheten kräver. Detta innefattar utbildning i strålsäkerhet i form av sjukhusfysiker inom CBCT, webbutbildning, strålsäkerhetskurser och en rad övriga tjänster.