Strålsäkerhet inom tandvård

För dig som arbetar inom tandvård kan vi erbjuda allt som berör strålsäkerhet. Detta innefattar sjukhusfysiker inom CBCT, webbutbildning i strålsäkerhet, strålsäkerhetskurser och allt annat som Strålsäkerhetsmyndigheten kräver.