Strålsäkerhet inom veterinärmedicin

För dig som arbetar inom veterinärmedicin kan vi erbjuda allt som Strålsäkerhetsmyndigheten kräver. Detta innefattar utbildning i strålsäkerhet i form av webbutbildning, strålsäkerhetskurser och en rad övriga tjänster.
Vad är du intresserad av?


Webbutbildning

Det lättillgängliga och kostnadseffektiva sättet att öka kompetensen hos personalen

Läs mer

Kursverksamhet

Strålsäkerhetsutbildning på ett nytt sätt. Pedagogiska kurser som ökar er kompetens

Läs mer

Övriga strålskyddstjänster

Kontroll av utrustning, revision och inspektion, söka tillstånd, inköp av utrustning, kvalitetssäkring

Läs mer