Strålsäkerhet inom industri

För dig som arbetar inom sjukvård kan vi erbjuda allt som Strålsäkerhetsmyndigheten kräver. Detta innefattar utbildning i strålsäkerhet i form av webbutbildning, sjukhusfysikerpool och en rad övriga tjänster.
Vad är du intresserad av?


Strålskyddsexpert

Vi tillhandahåller strålskyddsexperter som är legitimerade sjukhusfysiker i grunden.

Läs mer

Kursverksamhet

Strålsäkerhetsutbildning på ett nytt sätt. Pedagogiska kurser som ökar er kompetens

Läs mer

Övriga strålskyddstjänster

Kontroll av utrustning, revision och inspektion, söka tillstånd, inköp av utrustning, kvalitetssäkring

Läs mer